Da finanskriserne i 1997  og 2008 ramte Thailand, opstod der akut behov for management ydelser i forbindelse med kapitalfremskaffelse under stort set alle former; Merger & Acqusitions , Joint Ventures samt Strategiske Alliancer . Markederne var præget af panik, i særdelshed det thailandske, der siden 1945 aldrig havde oplevet stagnation eller finansielle kriser.

Markedssegmentet var for deltagerne i netværket prioriteret således;

• 5 stjernede hoteller
• 5 stjernede golfbaner
• Andre holiday/wellness ressorts
• Servicerede lejligheder
• Thailandske produktionsselskaber
• Udenlandske selskaber eftersøgende joint ventures partnere i Thailand

Alle med udsigt til at repræsentere profitable investeringer til gavn for alle implicerede grundet Thailands placering som en attraktiv turistdestination. I næste gruppe placerede vi selskaber med stort nationalt afsætningspotentiale, da eksportudsigterne var ret uklare. I en særlig gruppe anbragte vi statsejede selskaber med hovedvægt på kommunikation. Da de finansielle virkninger af den globale krise var overstået blev næste målgruppe internationale selskaber, der ønskede at foretage aktive investeringer i Thailand. De fleste var fra regionen med Singapore på førstepladsen. De mange cases har medført aftaler om ydelser, der omfatter de kendte management værktøjer fra feasibility studier til direkte investeringer i selskaber på de vilkår, der gælder for Thailand.

På grund af landets fordelagtige placering i regionen South East Asia, dets befolkning og attraktive investeringsklima har der været en del koncentration om strategiske alliancer med henblik på at bearbejde de mange markedsmuligheder i en verdensdel med en stigning i købekraft og udvikling i nationaløkonomi, der langt overstiger tilsvarende udviklinger i Vesten. I dag fokuserer vi på danske virksomheder, der overvejer at etablere produktion i Thailand. Vi tilbyder markedsundersøgelser, analyser af potentielle lokale partnere, placering af mulig egen virksomhed og assistancer i relation til de mange praktiske forhold.

De fleste opgaver løses i tæt samarbejde med et netværk af professionelle netværksdeltagere, der alle har mindst 15 års erfaring i tilsvarende opgaver og  dokumenterede resultater. Netværket omfatter; Thailand, Vietnam,Kina og Malaysia. Thailand er igen kommet i fokus som et investeringsvenligt land i Asien, ikke mindst fordi IFU igen har placeret Thailand på dets liste over lande, der tilbyder attraktive muligheder for danske virksomheder.

Siden 2013 har jeg endvidere arbejdet med internationale opgaver indenfor strategisk Online-markedsføring, der skal skabe vækst og overskud,  for klienter i USA , Thailand, Indien, Kina og Danmark

Thought and planning before action is the key to accomplishment

-Anon