Da finanskriserne i 1997  og 2008 ramte Thailand, opstod der akut behov for management ydelser i forbindelse med kapitalfremskaffelse under stort set alle former; Merger & Acqusitions , Joint Ventures samt Strategiske Alliancer . Markederne var præget af panik, i særdelshed det thailandske, der siden 1945 aldrig havde oplevet stagnation eller finansielle kriser.

Markedssegmentet var for deltagerne i netværket prioriteret således;

• 5 stjernede hoteller
• 5 stjernede golfbaner
• Andre holiday/wellness ressorts
• Servicerede lejligheder
• Thailandske produktionsselskaber
• Udenlandske selskaber eftersøgende joint ventures partnere i Thailand

Alle med udsigt til at repræsentere profitable investeringer til gavn for alle implicerede grundet Thailands placering som en attraktiv turistdestination. I næste gruppe placerede vi selskaber med stort nationalt afsætningspotentiale, da eksportudsigterne var ret uklare. I en særlig gruppe anbragte vi statsejede selskaber med hovedvægt på kommunikation. Da de finansielle virkninger af den globale krise i 1997 var overstået blev næste målgruppe internationale selskaber, der ønsker at foretage aktive investeringer i Thailand. De fleste kommer fra regionen med Singapore på førstepladsen. De mange cases har medført aftaler om ydelser, der omfatter de kendte management værktøjer fra feasibility studier til direkte investeringer i selskaber på de vilkår, der gælder for Thailand.

På grund af landets fordelagtige placering i regionen South East Asia, dets befolkning og attraktive investeringsklima har der været en del koncentration om strategiske alliancer med henblik på at bearbejde de mange markedsmuligheder i en verdensdel med en stigning i købekraft og udvikling i nationaløkonomi, der langt overstiger tilsvarende udviklinger i Vesten. I dag fokuserer vi på danske virksomheder, der overvejer at etablere produktion i Thailand. Vi tilbyder markedsundersøgelser, analyser af potentielle lokale partnere, placering af mulig egen virksomhed og assistancer i relation til de mange praktiske forhold.

Alt dette i tæt samarbejde med et netværk af professionelle netværksdeltagere, der alle har mindst 15 års erfaring i tilsvarende opgaver og en dokumenterbar resultatliste. Netværket omfatter; Thailand, Vietnam,Kina og Malaysia. Thailand er igen kommet i fokus som et investeringsvenligt land i Asien, ikke mindst fordi IFU igen har placeret Thailand på dets liste over lande, der tilbyder attraktive muligheder for danske virksomheder.

Thought and planning before action is the key to accomplishment

-Anon