meeting

Allerede da jeg var med i Junior Chamber og senere Rotary (både i udlandet og i Danmark), lærte jeg, hvor værdifuldt det er, at have adgang til et godt netværk.I dag omfatter dette begreb også sociale strukturer og i Østen er et netværk, der omfatter kvalificerede internationale partnere, af afgørende betydning for at kunne arbejde hurtigt, effektivt og realistisk.

Gennem mine mere end 28 års arbejde i Asien har jeg opbygget et stærkt netværk bestående af

• Professionelle partnere
• Hver med særlig ekspertise
• Internationale banker, de fleste i Singapore
• Internationale revisionsfirmaer
• IT Web Solutions selskab
• Samarbejde med danske universiteter samt en række Business studerende i Europa

Vort netværk har ofte fokus på strategi og udvikling og arbejder i dag virtuelt på tværs af alle landegrænser.Via samarbejdet udvikles vore kompetencer og dermed kvaliteten af vore ydelser, da vi ofte anvender hinanden som sparringspartnere. At være medlem af et anerkendt socialt netværk spiller en yderst afgørende rolle i samfund, der baserer sig på en social struktur, der er i skærende modsætning til dansk kultur og det er nemt at komme galt af sted ofte med kostbare konsekvenser til følge. Kendetegnende for netværket er også, at alle har “hands on management ” erfaringer, der ikke udelukkende stammer fra data hentet fra Internettet. Vi har jordnære visioner og arbejder gerne efter de principper, der kendetegner sund dansk fornuft kombineret med Asiens kultur og muligheder.

Gennem et konstruktivt samarbejde i netværket sikres ofte hurtig og effektiv adgang til værdifulde informationer, ikke mindst de sociologiske vilkår og deres udvikling, der er langt hurtigere i Østen. Via netværket gives og hentes inspiration til gavn for alle ikke mindst fordi specialiseringen i dag gør det vanskeligt at optræde som koordinerende faktor, eller tovholder, som vi kan lide at kalde det. Og så betegner vi også det samlede netværk som et Know-How-Center/Videncenter med en opdateret viden om de realistiske betingelser virksomheder i South East Asia arbejder under.

Billedet viser en præsentation hos et medlem i netværket (direktionen for en dansk virksomhed i Thailand).

None of us is as smart as all of us.