Mit navn er Ole Casthøj og jeg tilbyder uafhængig rådgivning og assistance i forbindelse med at søge potentielle forretningspartnere eller etablere egen virksomhed i Thailand eller i Sydøstasien.

Min viden er baseret på solide erfaringer fra ledelsesposter i en række store internationale virksomheder i Europa og Asien, hvor jeg har boet og arbejdet siden 1996. Mine kompetencer er baseret på topstillinger som CFO, CEO og VP/Business Development.

Lidt om min baggrund; efter flere års udstationeringer i Asien (Indonesien, Singapore og Thailand), valgte jeg i efteråret 1996 at slå mig permanent ned i Thailand, hvor jeg fra 1997 til 2001 var CEO for et amerikansk Management Consulting selskab. I 2001 etablerede jeg min egen business platform. Den udgør i 2019 tre selskaber: ASSET CONSULTANT CO.LTD., der er modervirksomheden/holdingselskab samt vore to døtre/Brands: eksport af lokale produkter til Europa; “Chaipong Products” og ledelsesrådgivning  “OCCOnsulting”. De erfaringer, jeg i tidens løb har gjort mig, både i forbindelse med mine udstationeringer og med etablering af mine egne forretninger, har vist sig at have stor værdi for andre, der ønsker at etablere sig i regionen. Grundlaget for mine aktiviteter er forstærket af et mangeårigt samarbejde i et internationalt netværk af nødvendige ekstertiser fra små, men effektive selskaber.

Min hustru Nitta, der er af  kinesisk afstamning, har en solid akademisk uddannelse og mange års erfaring som selvstændig. Nitta leder i dag selskabet, der eksporterer lokalt fremstillet produkter til Europa og qua denne aktivitet plus mange årlige rejser til Europa samt besøg herude af sine danske/europæiske agenter, har hun erhvervet en grundig indsigt i dansk forretnings- og kulturmønster. Dette kendskab kombineret med hendes indsigt i og dybe forståelse af den asiatiske kultur, giver mig vigtig sparring i emner, som jeg som europæer stadig har svært ved at erhverve mig, selv efter mange års arbejde i regionen. Tilsammen udgør vi derfor et stærkt og engageret team, der kan assistere dig med de mange aspekter, der er knyttet til at drive målrettet og profitabel forretning i Asien.

Vi tilbyder professionel rådgivning indenfor følgende områder:

• Strategiske eller operationelle beslutningsanalyser/oplæg
• Generelle markedsforhold for din industri/dine produkter
• Praktiske forhold i forbindelse med etablering
• Mulige strategiske partnere/Joint Ventures
• Sourcing af produkter
• Outsourcing af produktion

Quality is never an accident; it is always a result of high intention, sincere efforts, intelligent direction and skillful execution. It represents the wise choice of many alternatives.

– William A. Foster